برنامه تومور بورد جراحی

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه توموربورد جراحی عمومی هر دوشنبه ساعت 8-10 صبح در سالن کنفرانس بیمارستان امام رضا برگزار می گردد.

برای ثبت نام در لینک زیروراد شوید و قسمت  "تشخیص و درمان در جراحی " را کلیک نمایید.