گروه جراحی عمومی

مقررات کارآموزان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

مقررات و ضوابط کارآموزان

 
  حضور  
 
 • در روز اول ورود كارآموز موظف است خود را به كارشناس آموزشي بخش معرفي نمايد.
 • كارآموز موظف است در جلسه توجيهي كه با حضور مسئول آموزش كارآموزان برگزار مي­شود شركت نمايد.
 • ساعت ورود به بخش 7:30 صبح و ساعت خروج 12 ظهر مي­باشد.
 • حضور در گزارش صبحگاهي الزامي است.
 • حضور در Skills Labطبق برنامه گروه است.
 • حضور در اتاق عمل اختياري است و در صورت تمايل طبق برنامه مدون ابتداي هر ماه امكان پذير است. حضور در كلاس­­ها و راندهاي روزانه اساتيد (جزئيات ساعات برگزاري بايستي مورد توجه قرار گيرد) الزامي است.
 • حضور در بخشهاي عروق، سوختگي و اطفال طبق برنامه الزامي است.
 • هیچگونه تأخیر قابل توجیه نمی­باشد و برخورد قانونی خواهد شد.
 
  حداکثر غیبت موجه­  
 
 • حداکثر غیبت موجه طبق قوانین و مقرارت آموزشی دانشکده پزشکی 10% روزهای فعال ماه به طور متوسط حدود 4 جلسه می­باشد.
 • نماينده استاژرها بايد به طريقي با اساتيد هماهنگ شود كه مطالب تعيين شده از طرف گروه به طور كامل بحث شود
 • براي هر استاژر حداقل 5 و حداكثر 8 ساعت كشيك در ماه از ساعت 4 بعدالظهر تا 9 شب الزامي است.
 • زمان برگزاری کلاس استاف ساعت 10-9 صبح می باشد. پس از آن کارآموزان طبق تقسیم بندی انجام شده در ابتدای دوره باید در راند استاف، یا درمانگاه آموزشی حضور یابند.
 • Logbook كارآموزان در ابتداي هر دوره توسط كارشناس آموزش در اختيار كارآموز قرار مي­گيرد.
 • ·Logbook كارآموزان كه در ابتداي هر دوره ارائه مي­شود بايستي روزانه تکميل شود.
 • در پايان هر دوره Logbook تكميل شده به كارشناس آموزش بخش تحويل داده شود.
 
 
رعایت فرم پرسنلی
 
 
 • روپوش گشاد تا زانو و شلوار بلند از پارچه ضخیم، استفاده از جوراب، برای خانم­ها مقنعه بلند و ضخیم در رنگ­­های ساده و برای آقایان داشتن موی کوتاه و مطابق عرف الزامی است.
 • هنگام حضور در بخش و درمانگاه نصب اتيکت (­نام­، نام خانوادگی و پايه علمي­) در معرض دید الزامی است.
 • احتراز از هر گونه آرایش از قبیل آرایش چهره، موها، بلند کردن و لاک زدن ناخن.
 • · دانشجویان موظفند در کلیه بخش­های بالینی در رفتار، گفتار و پوشش خود متعهد به حرفه مقدس پزشکی عمل نمایند.
 • استفاده از تلفن همراه در کلاس­های درس ممنوع می­باشد.