تماس با ما

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
   
 
             
    بیمارستان قائم  
 
      آدرس:مشهدمقدس ، میدان دکتر علی شریعتی، ابتدای خیابان احمدآباد  
      9 الی 38400000 - 051  
      051 - 38012841
 
      91766-99199  
      30007273010020  

    بیمارستان امام رضا
     
     

آدرس: مشهد مقدس، میدان دکتر علی شریعتی، ابتدای خیابان دانشگاه

 
      05138022564  
      051  
      کدپستی
 
      [at]mums.ac.ir پست الکترونیک