گروه جراحی عمومی

معرفی رشته جراحی عمومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
 
 

                     رشته جراحی عمومی:

                        جراحی عمومی شاخه ای از علوم پزشکی است که به درمان بیماریهای قسمت های مختلف بدن انسان با تکیه بر استفاده از روشهای درمانی جراحی می پردازد. تاکید این رشته کار بر روی

                        تروماها، بیماریهای دستگاه گوارش، شکم، گردن، غدد درون ریز، عروق محیطثی، نسوج نرم و پستان می باشد.


              رسالت ((ماموریت این رشته)):

                      رسالت این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته جراحی عمومی مطابق با استانداردهای جهانی و متناسب با نیازمندیهای کشور است. دانش آموختگان این رشته در ارائه بهترین و کیفی ترین

                       خدمات به مردم نقش فعال خواهند داشت و در راستای گسترش پژوهش ها و مرزهای دانش در این رشته گام بردارند.

 

             نقش های دانش آموختگان در جامعه:

                       تشخیصی، درمانی و مراقبتی

                        پیشگیری، مشاوره ای

                       آموزشی، پژوهشی و مدیریتی

 

             طول دوره دانشجویان:

                      کارآموزی: دوماهه

                      کارورزی: دوماهه

                      دستیاری: چهارساله

                      فلوشیپ: 18 ماهه

  

           روتیشن های جراحی شامل:

                     فوق تخصص جراحی اطفال

                      فوق تخصص جراحی عروق

                     فوق تخصص جراحی پلاستیک و سوختگی

                      جراحی تروما

           رشته های فلوشیپ در این رشته:

                     فلوشیپ لاپارسکوپی

                      فلوشیپ کولورکتال

                     فلوشیپ جراحی سرطان

 

            منابع مهم درسی در این رشته:

                   کتاب شوارتز

                   کتاب مینگات