گروه جراحی عمومی

مديرگروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 دکتر عزت ا... رضایی   

    

رشته تخصصي:جراحي پلاستیک و ترمیمی

رتبه علمي:دانشیار                          

دانشكده: پزشكي                   

گروه: جراحی عمومی

                                                                

آدرس محل کار

مشهد بيمارستان قائم (عج)-بخش جراحي عمومی 

تلفن محل کار

   

پست الکترونيک
 RezaeiE[at]mums.ac.ir

                  cv