گروه جراحی عمومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

 

 

 

     
   


نام و نام خانوادگی


سال شروع به کار     سال پایان کار  
              

 دکتر مصطفی مهرابی بهار  1384  1386  
 

 دکتر قدرت الله مداح  1386  1388  
    دکتر هادی سعید مدقق  1388  1390  
    دکتر علی جنگجو  1390  1395  
    دکتر عزت الله رضایی  1395  تاکنون  
           

 

 

              

 

 
   


نام و نام خانوادگی


 
   

 

دکتر محمد قایمی

 

 
   

 

دکتر احمد بذرافشان