تاریخ امتحان کارآموزان و کارورزان

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 


امتحانات کارآموزان مراکز امام رضا(ع) و قائم


هر دوماه یکبار (چهارشنبه و پنج شنبه ) اخرین روزدوره


درون بخشی (عملی)

الف: به طور یکسان بین کارآموزان دومرکز به صورت PMP

ب: امتحان DOPS به صورت عملی در درمانگاه


 امتحان کتبی 

الف: به طور همزمان بین کارآموزان دومرکز به صورت الکترونیکی

ب: محل برگزاری سالن کامپیوتر دانشکده پزشکی

.................................................

 

امتحانات کارورزان مراکز امام رضا(ع) و قائم


هر دوماه یکبار پنج شنبه آخرین روز دوره


 درون بخشی

الف: به طور یکسان به صورت PMP


ب: برگه DOPS  به صورت عملی در درمانگاه