بخشهای کلینیکی

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

{tab=معرفی کلینیک }

   
 
 
 

بخش جراحی عمومی بیمارستان قائم(عج)

 
 
 
   
 
 
  بخش فوق تخصصی جراحی اطفال بیمارستان دکتر شیخ  
 
 
     
     

{/tabs}