گروه جراحی عمومی

مسئول کمیته راهبردی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
               
                                          

دکتر آرش بیرقی
فوق تخصص جراحی سوختگی و پلاستیک
دانشیار